60 дневно предизвикателство / 60 day challenge

Square

Здравейте 🙂

Знаете ли , че за да добием даден навик са ни нужни 66 дни?

Целта в това предизвикателство ще бъде да науча, да свикна , да живея без лошите си навици.

И да ги заменя с добри навици..

Първо ще започна с 30минутни тренировки .
-За това ще говоря с инструктор , за да предложи план за тренировка .
Да не забравяме и храненето.
Какво е нужно да изключа от менюто си ?
-Познайте , кой обича шоколад и junk food ( храна с ограничено количество хранителна стойност). Бих искала да изброя всички подбни храни, но са прекалено много.
Какво ще добавя към менюто си ?
– Пресни, сезонни плодове и зеленчуци, зърнени храни, много витамини , минерали , супер храни, пиене на мннноого вода + допълнителни добавки
Сън
-Всчики знае ползите върху тялото и кожата

 

Hello 🙂

Did you know that we need 66 days to get a habit?

The challenge in this challenge will be to learn, to get used to living without my bad habits.

And replace them with good habits ..

First I will start with 30 minutes of training.
-That’s what I’m going to talk to with an instructor to offer a training plan.
Do not forget about eating.
What do I need to disconnect from my menu?
– Know who loves chocolate and junk food. I would like to list all subcutaneous foods, but there are too many.
What will I add to my menu?
– Fresh, seasonal fruits and vegetables, grains, lots of vitamins, minerals, super foods, drinking plenty of water + additional supplements
Dream
-She knows the benefits of body and skin

Leave a Reply