Грижа за кожата / Skin care

Square

Здравейте 🙂
Един от най-големите органи в човешкото тяло е именно кожата. (  накратко )
Тя се състои от няколко слоя
– Епидермис – изпълнява бариерна функция.
– Дерма  – най-дебелият слой на кожата и се състои от мрежа от колагенови и еластинови влакна. В дермата се разполгат и т.нар. кожни придатъци: мастни жлези, потни жлези, космени фоликули, както и малък брой нервни и мускулни клетки.
Дермата е отговорна за целостта на кожата, за нейната еластичност и гъвкавост. Бръчките се образуват в този слой.
– Подкожие -намира се под дермата и се състои предимно от мастна тъкан. Загуба на подкожна тъкан се явява с възрастта и води до увисване на кожата.

Как се грижим за кожата си ?
Какви грижи полагаме? Първата и може би основна за мен е кожата (на лицето) да бъде хидратирана. Първа и най-лесна и най-евтина стъпка е пиенето на вода.

 

Втората стъпка е прием на витамини и полезни минерали . Кои са те?
На първо място Vitamin A,C, D, E.
Може да се приемат чрез храна или под формата на готови таблетки, прахчета  и пр.
Следващата група важни витамини са : витамин В-2 или РИБОФЛАВИН , витамин В-6 и Ниацин (В3 )
Минерали .
Калций , Желязо , Цинк
Отново може да си ги набавяте чрез храната или в друг вид.

Трета стъпка-  полагане на грижа чрез кремове, маски, билки , серуми и много други.
Пазарът изобилства от продукти. Важното е да изберете вашите. Може да се консултирате и с дерматолог, за да определи точно вашият тип кожа.
За момента моите продукти са тези:

Hello 🙂
One of the largest organs in the human body is the skin. (In short)
It consists of several layers
– Epidermis – performs barrier function.
– Derma – the thickest skin layer and consists of a network of collagen and elastin fibers. In the dermis are also the so-called Skin appendages: sebaceous glands, sweat glands, hair follicles, and a small number of nerve and muscle cells.
The dermis is responsible for the integrity of the skin, its elasticity and flexibility. Wrinkles are formed in this layer.
– Subcutaneous tissue – is under the dermis and consists mainly of adipose tissue. Loss of subcutaneous tissue appears with age and causes skin to hang.

How do we care about our skin?
What care do we take? The first and perhaps the primary one for me is that the skin (on the face) is hydrated. The first and easiest and cheapest step is to drink water.
Summary and general information:

The second step is the intake of vitamins and useful minerals. Who are they?
First of all, Vitamin A, C, D, E.
They may be taken by food or in the form of ready-made tablets, powders,
The next group of important vitamins are: vitamin B-2 or riboflavin, vitamin B-6 and niacin (B3)
Minerals.
Calcium, Iron, Zinc
Again you can buy them through food or in another form.

Third step – care through creams, masks, herbs, sera and many others.
The market is full of products. The important thing is to choose yours. You can also consult a dermatologist to determine exactly your skin type.
For now my products are this:

 

Comment

One Reply to “Грижа за кожата / Skin care”

Leave a Reply