She’s a golddigga

Здравейте 😉

Нанесох топлина на очите си . Златисти сенки и малко бронз. Нямаше да изглежда завършено без очна линия.

Червилото вече ми е фаворит.

Очи: Sephora eyeshadow , eyeliner Impala

Основа: Kryolan tvpaint stick  -foundation

Устни: Aura-matte , gloss : Sephora

Hello 😉

I warmed my eyes. Golden shadows and a little bronze. It would not look complete without an eye line.

Lipstick is my favorite.

Eyes: Sephora eyeshadow, eyeliner Impala

Base: Kryolan tvpaint stick -foundation

Lips: Aura-matte, gloss: Sephora

 

Smokey and eyeliner

Здравейте 🙂

Това сътворих днес със себе си

Опушен грим в сиво и черна очна линия . Руси треси за коса. Какво мислите , отиват ли ми ?

Лице: Kryolan tvpaint stick

Очи : eyeshadow Sephora, eyeliner Impala.

Устни: true matte Aura, gloss    Sephora

Hello 🙂
I created this today with myself Smoked makeup in a gray and black eyeliner. Ruby shakes for hair. What do you think they are going to me?
Face: Kryolan tvpaint stick
Eyes: Sephora eyeshadow, eyeliner Impala.
Lips: true matte Aura, gloss Sephora

 

Blue, green eye makeup

 

Лято е!

Експериментирайте с цветовете 🙂

Очи : Sephora, eyeliner Golden rose , mascara : Better than sex; Too faced

Устни : Sephora gloss, Auta – mate

Основа: Kryolan tvpaintstick

It’s summer!

Experiment with colors 🙂

Eyes: Sephora, eyeliner Golden rose, mascara: Better than sex; Too faced

Lips: Sephora gloss, Cars – mate

Foundation: Kryolan tvpaintstick

 

60 дневно предизвикателство / 60 day challenge

Здравейте 🙂

Знаете ли , че за да добием даден навик са ни нужни 66 дни?

Целта в това предизвикателство ще бъде да науча, да свикна , да живея без лошите си навици.

И да ги заменя с добри навици..

Първо ще започна с 30минутни тренировки .
-За това ще говоря с инструктор , за да предложи план за тренировка .
Да не забравяме и храненето.
Какво е нужно да изключа от менюто си ?
-Познайте , кой обича шоколад и junk food ( храна с ограничено количество хранителна стойност). Бих искала да изброя всички подбни храни, но са прекалено много.
Какво ще добавя към менюто си ?
– Пресни, сезонни плодове и зеленчуци, зърнени храни, много витамини , минерали , супер храни, пиене на мннноого вода + допълнителни добавки
Сън
-Всчики знае ползите върху тялото и кожата

 

Hello 🙂

Did you know that we need 66 days to get a habit?

The challenge in this challenge will be to learn, to get used to living without my bad habits.

And replace them with good habits ..

First I will start with 30 minutes of training.
-That’s what I’m going to talk to with an instructor to offer a training plan.
Do not forget about eating.
What do I need to disconnect from my menu?
– Know who loves chocolate and junk food. I would like to list all subcutaneous foods, but there are too many.
What will I add to my menu?
– Fresh, seasonal fruits and vegetables, grains, lots of vitamins, minerals, super foods, drinking plenty of water + additional supplements
Dream
-She knows the benefits of body and skin

Продукти за кожа / Skin products

Здравейте 🙂

Днес ще ви покажа какви продукти за лице използвам.
Първото и много важно нещо за мен е , лицето да бъде почистено .Както сутрин , така и вечер.
За почистването ми е нужно хладка вода и измиващ продукт , който да е с много лека основа , за да не причинява изсушаване на кожата. След като попия с чиста кърпа , взимам тампон и нанасям чиста розова вода (без алкохол), за да изчистя евентуално остатъци от мръсотия. Нанасям задължително околоочен крем ( в случая ) anti aging на Nivea,изчаквам да попие и нанасям серум. Любим серум е този с колаген и златни частици на D-r Green ,има изключително добър ефект върху мимическите , видими линии. Прави кожата лъскава и не я изсушава. За момента серумът на d-r Green е заменен с нов продукт , който открих в социалните мрежи ,  а именно Серум с хиалуронова киселина и екстракт от змийска отрова.
Ефекта се разгръща след няколко дни .

След серума отново нанасям крем с активни съставки и задължително със слънцезащитен фактор.
Тъй като страдам от суха и предразположена към образуване на бръчки кожа, нанасям и студено пресовано кайсиево масло,за което е известно, че бори признаците на стареен и подпомага овлажняване на кожата.

Today I will show you what products I use for a face.
The first and very important thing for me is that the face is cleaned. Both in the morning and in the evening.
For cleaning, I need lukewarm water and a washable product that has a very lightweight base to avoid drying the skin. After taking a clean cloth, I take a pad and apply pure rose water (no alcohol) to clean up any dirt residue. I apply a mandatory eye cream (in this case) antiagigng to Nivea, I wait to drink and serum. The favorite serum is that of D-r Green’s collagen and gold particles, has a great effect on mimic, visible lines. It makes the skin shiny and does not dry it. For now, Mr Green’s serum has been replaced with a new product I found on social networks, namely, Serum with hyaluronic acid and snake poison extract.
The effect unfolds in a few days.

After serum, I again apply cream with active ingredients and necessarily with sunscreen factor.
Because I suffer from dry and predisposed to wrinkle skin. I also apply cold pressed apricot oil, which is known to fight the signs of old and help moisturize the skin.

Грижа за кожата/ Skin care

Здравейте 🙂

Доста често , ако не водим здравословен начин на живот и не сме облагодетелствани с хубав ген , кожата (на лицето) бива белязана от линии, петна, загуба на еластичност,увисване , бръчки и пр.. След 25 годишна възраст , а в някои случаи и преди това  започват първите признаци на стареене.

Защо, кога и как  се случва това?
– Слънцето – Основният външен фактор, отговорен за стареенето на кожата чрез оксидативен стрес, е излагането на слънчева светлина. Увреждането на кожата, причинено от продължително или всекидневно излагане на UV лъчи, се нарича фотостареене. Следствие от фотостареенето е и неравномерната пигментация.

– Мимика на лицето – Ако жестикулирате много интензивно с мускулите на лицето си това води до образуването на фини линеарни набраздявания и бръчици. Всеки път, когато използваме лицевата мускулатура, се формира хлътване под нивото на кожата, което обяснява защо виждаме набраздяване на кожата при всяка мимика. По време на процеса на стареене на кожата, тя загубва своята еластичност, което и пречи да възвърне първоначалния си облик. Хлътванията остават постоянно гравирани по повърхността на лицето.

–  Пушене – Химичните вещества и никотина, които се съдържат в цигарите, са отговорни за повишаване на количеството свободни радикали в кожата. Подобно на замърсяването те усилват вредното въздействие на слънчевите лъчи, което води до оксидативен стрес.

– Хранене – Антиоксидантите са молекули, които имат способността да неутрализират свободните радикали, отговорни за увреждането на кожата и ускоряването на процеса на стареене. Лишената от антиоксиданти диета не помага за забавянето на този процес. За сметка на това, хранителният режим, който включва повече богати на антиоксиданти плодове и зеленчуци, може да се превърне в ключов инструмент от един цялостен подход на превенция срещу процеса на стареене.

– Недостатъчна грижа –Кожа, за която се не се полагат достатъчно грижи, е предразположена към преждевременно стареене. Цялостното почистване с продукти, подходящи за съответния тип кожа, заедно с редовното ползване на продукти за грижа, съобразени със специфичното състояние на кожата, може силно да повлияе процеса на стареене. Ползването на ефективна слънчева защита при излагане на слънчева светлина е ключова част от превенцията.
(източник на информация -Eucerin и DERMA.BG)

Hello 🙂

Quite often, if we do not have a healthy lifestyle and we do not benefit from a good gene, the skin (on the face) is marked by lines, spots, loss of elasticity, drooping, wrinkles. After 25 years of age, and in some cases before, the first signs of aging begin.

Why, when and how does this happen?
– The Sun – The main external factor responsible for skin aging through oxidative stress is exposure to sunlight. Skin damage caused by prolonged or daily exposure to UV rays is called photo-aging. The effect of photo-aging is also the uneven pigmentation.

– Face Mick – If you gesture very intensely with the muscles on your face, it results in fine lines and wrinkles. Every time we use the facial muscles, a subcutaneous level is formed, which explains why we see the furrowing of the skin in every smile. During the aging process of the skin, it loses its elasticity, which prevents it from regaining its original appearance. The seals remain permanently engraved on the surface of the face.

– Smoking – The chemicals and nicotine contained in cigarettes are responsible for increasing the amount of free radicals in the skin. Like pollution, they increase the harmful effects of the sun’s rays, which leads to oxidative stress.

– Nutrition – Antioxidants are molecules that have the ability to neutralize free radicals responsible for skin damage and accelerating the aging process. The antioxidant-deficient diet does not help slow down this process. On the other hand, a diet that includes more antioxidant-rich fruit and vegetables can become a key tool in a comprehensive approach to preventing the aging process.

– Insufficient care – What is not being cared for is predisposed to premature aging. Complete cleaning with products appropriate to the type of skin, along with the regular use of care products tailored to the specific skin condition, can greatly influence the aging process. Using effective sunscreen when exposed to sunlight is a key part of prevention.
(Source of information – Eucerin and DERMA.BG)

 

Вамп грим / Vamp makeup

Здравейте 🙂

Днес ще ви покажа малко Вамп грим.

За целта използвах вечния фондьотен Tvstick на Kryolan – в цвят Ivory.  Черните сенки взех от палитрата Urban Decay Naked 2 . За опушване използвах керемидено червено от Essence . Подчертах очите с очна линия Impala pencil. Много удобно за нанасяне.

Драма миглите са от H&M на супер достъпната цена от 3лв., с голямо внимание ги поставих, тъй като не е препоръчително лепилото за мигли да навлиза в лигавицата. За това по – добре изберете качествено такова, за да избегнете възпаления.

Hello 🙂
Today I will show you some Vamp makeup. For this purpose I used Kryolan’s eternal Tvstick – Ivory color. The black shadows I took from the Urban Decay Naked 2 palette. For fumigation I used a red brick from Essence. I underlined the eyes with an Impala pencil line. Very convenient to apply. Drama eyelashes are from H & M, at the super affordable price of 3lbs, with great care I put them, since it is not advisable for the eyelashes to enter the lining. For this, better choose a quality one to avoid inflammation.

Очна линия “кралско синьо”/ Eyeliner “royal blue”

Здравейте 🙂

Намерих тази страшно красива очна линия на Golden rose, може би от новата им колекция. Това ,което ме грабна е естествено цветът 🙂 Много красиво кралско синьо, което може да използваме на опушени очи , на nude грим с акцент в очната линия. Днес го съчетах с нежно розов руж (на клепач) и синя сянка на L’Oréal .

Цената на очната линия е символична -3,60лв , с тънка класическа четка. Нанаснето е лесно, но за да се получи по – плътен цвят, трябва да я нанесете поне 2 пъти. На снимката по-долу е нанесена само един път.

Ако ви харесва , може да оставите коментар или да споделите вашият опит 🙂

 

Hello 🙂

I found this terribly beautiful eye line of Golden Rose, perhaps from their new collection. What absorbs me is the natural color 🙂 Very beautiful royal blue, which we can use in smoky eyes, on nude makeup with an emphasis on the eyeliner. Today I combined it with a soft pink blush (on the eyelid) and a blue shadow of L’Oréal.

The cost of the eye line is symbolic – BGN 3.60, with a thin classic brush. It’s easy to apply, but to get a dense color, you need to apply it at least twice. The picture below is only applied once. If you like, you can leave a comment or share your experience 🙂

https://www.instagram.com/p/BVLI-2blrXk/?taken-by=mascarada_

 

Опушен грим / smokey eyes

Здравейте 🙂
Един от най-актуалните, винаги подходящи гримове са опушените очи.

Вероятно сте срещали хиляди снимки и лица с този вид грим. Той може да бъде нанесен не само в тъмни цветове. Може да опушите бебешко розово, небесно синьо,светло зелено , винаги актуалните nude цветове. Използвайте въображението си , за да постигнете ефекта , който желаете.

Hello 🙂
One of the most up-to-date, always appropriate makeup is smoky eyes.
You’ve probably met thousands of pictures and faces with this kind of make-up. It can be applied not only in dark colors. You can smoke baby pink, sky blue, light green, always up-to-date nude colors. Use your imagination to get the effect you want.

 

Грижа за кожата / Skin care

Здравейте 🙂
Един от най-големите органи в човешкото тяло е именно кожата. (  накратко )
Тя се състои от няколко слоя
– Епидермис – изпълнява бариерна функция.
– Дерма  – най-дебелият слой на кожата и се състои от мрежа от колагенови и еластинови влакна. В дермата се разполгат и т.нар. кожни придатъци: мастни жлези, потни жлези, космени фоликули, както и малък брой нервни и мускулни клетки.
Дермата е отговорна за целостта на кожата, за нейната еластичност и гъвкавост. Бръчките се образуват в този слой.
– Подкожие -намира се под дермата и се състои предимно от мастна тъкан. Загуба на подкожна тъкан се явява с възрастта и води до увисване на кожата.

Как се грижим за кожата си ?
Какви грижи полагаме? Първата и може би основна за мен е кожата (на лицето) да бъде хидратирана. Първа и най-лесна и най-евтина стъпка е пиенето на вода.

 

Втората стъпка е прием на витамини и полезни минерали . Кои са те?
На първо място Vitamin A,C, D, E.
Може да се приемат чрез храна или под формата на готови таблетки, прахчета  и пр.
Следващата група важни витамини са : витамин В-2 или РИБОФЛАВИН , витамин В-6 и Ниацин (В3 )
Минерали .
Калций , Желязо , Цинк
Отново може да си ги набавяте чрез храната или в друг вид.

Трета стъпка-  полагане на грижа чрез кремове, маски, билки , серуми и много други.
Пазарът изобилства от продукти. Важното е да изберете вашите. Може да се консултирате и с дерматолог, за да определи точно вашият тип кожа.
За момента моите продукти са тези:

Hello 🙂
One of the largest organs in the human body is the skin. (In short)
It consists of several layers
– Epidermis – performs barrier function.
– Derma – the thickest skin layer and consists of a network of collagen and elastin fibers. In the dermis are also the so-called Skin appendages: sebaceous glands, sweat glands, hair follicles, and a small number of nerve and muscle cells.
The dermis is responsible for the integrity of the skin, its elasticity and flexibility. Wrinkles are formed in this layer.
– Subcutaneous tissue – is under the dermis and consists mainly of adipose tissue. Loss of subcutaneous tissue appears with age and causes skin to hang.

How do we care about our skin?
What care do we take? The first and perhaps the primary one for me is that the skin (on the face) is hydrated. The first and easiest and cheapest step is to drink water.
Summary and general information:

The second step is the intake of vitamins and useful minerals. Who are they?
First of all, Vitamin A, C, D, E.
They may be taken by food or in the form of ready-made tablets, powders,
The next group of important vitamins are: vitamin B-2 or riboflavin, vitamin B-6 and niacin (B3)
Minerals.
Calcium, Iron, Zinc
Again you can buy them through food or in another form.

Third step – care through creams, masks, herbs, sera and many others.
The market is full of products. The important thing is to choose yours. You can also consult a dermatologist to determine exactly your skin type.
For now my products are this: